Profil Zadavatele - Město Petřvald - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60065320
Název profilu zadavatele: Město Petřvald (http://www.petrvald-mesto.cz)
profilu zadavatele: 00297593
« Zpět na vypsané VZ

Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000020
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vodv Petřvaldě v majetku města Petřvaldu v rozsahu daném Nájemní a provozní smlouvou a koncesní dokumentací po dobu 5 let. Provozovatel zajistí plynulé a bezpečné provozování kanalizace a čistírny odpadníích vod, přičemž bude řádně, účelně, účinně a hospodárně užívat majetel zadavatele. Platební mechanismus zahrnuje nájemné.
 • Předpokládaná hodnota
  4 871 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  24.1.2013 09:53:31
 • Poslední změna
  2.1.2019 12:26:42, Město Petřvald
 • Lhůta pro podání nabídek
  7.12.2012 11:00:00
 • Kontaktní osoba
  Šopová Marcela, tel: 596542915, sopova@petrvald-mesto.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)